โปรแกรมการท่องเที่ยว

โปรแกรมพิเศษ 

 

1 วัน

อุบลราชธานี – สามพันโบก - น้ำตกลงรู  สาเฉลียง  – อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

โขงเจียม – แม่น้ำสองสี  ช่องเม็ก

 ค่าเช่ารถ+ค่าน้ำมัน/ตู้ D4D/ เพียง 3,500 บาท เดินทาง 10 ท่าน

*************************

 

1 วัน

อุบลราชธานี – สปป.ลาว  น้ำตกตาดผาส้วม –  น้ำตกตาดเยือง 

 น้ำตกตาดฟาน – ไร่ชา ไร่กาแฟ

 

 ค่าเช่ารถ+ค่าน้ำมัน+ค่าเอกสารรถ/ตู้ D4D/ เพียง 5,600 บาท เดินทาง 10 ท่าน

*************************

 

โปรแกรมพิเศษ 

1 วัน

อุบลราชธานี – สปป.ลาว –  น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี

 

 ค่าเช่ารถ+ค่าน้ำมัน+ค่าเอกสารรถ/ตู้ D4D/ เพียง 7,500 บาท เดินทาง 10 ท่าน

*************************

 

โปรแกรมพิเศษ

2 วัน 1 คืน

อุบลราชธานี – สปป.ลาว –  น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี 

ตลาดเช้า –  ปราสาทหินวัดภู

 

 ค่าเช่ารถ+ค่าน้ำมัน+ค่าเอกสารรถ/ตู้ D4D/ เพียง 9,500 บาท เดินทาง 10 ท่าน

*************************

 

โปรแกรมพิเศษ

2 วัน 1 คืน

อุบลราชธานี – สปป.ลาว  ปราสาทหินวัดภู 

 น้ำตกตาดเยือง – น้ำตกตาดฟาน – ไร่ชา ไร่กาแฟ – น้ำตกตาดผาส้วม

 

 ค่าเช่ารถ+ค่าน้ำมัน+ค่าเอกสารรถ/ตู้ D4D/ เพียง 8,900 บาท เดินทาง 10 ท่าน

*************************

 

โปรแกรมพิเศษ

3 วัน 2 คืน

อุบลราชธานี – สปป.ลาว – ปราสาทหินวัดภู  น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี 

 น้ำตกตาดเยือง – น้ำตกตาดฟาน – ไร่ชา ไร่กาแฟ – น้ำตกตาดผาส้วม

 

 ค่าเช่ารถ+ค่าน้ำมัน+ค่าเอกสารรถ/ตู้ D4D/ เพียง 12,000 บาท เดินทาง 10 ท่าน

*************************

 

โปรแกรมพิเศษ 

3 วัน 2 คืน

อุบลราชธานี – สปป.ลาว  ปราสาทหินวัดภู  น้ำตกตาดผาส้วม –  น้ำตกตาดเลาะ 

 ทุ่งบัวตอง  น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี 

 น้ำตกตาดเยือง – น้ำตกตาดฟาน – ไร่ชา ไร่กาแฟ

 

 ค่าเช่ารถ+ค่าน้ำมัน+ค่าเอกสารรถ/ตู้ D4D/ เพียง 13,000 บาท เดินทาง 10 ท่าน

*************************

โปรแกรมพิเศษ 

3 วัน 2 คืน

อุบลราชธานี – สปป.ลาว ปราสาทหินวัดภู  น้ำตกตาดผาส้วม –  น้ำตกตาดเลาะ –  ทุ่งบัวตอง 

น้ำตกเซกะตาม - น้ำตกตาดเยือง – น้ำตกตาดฟาน – ไร่ชา ไร่กาแฟ

น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี

 

 ค่าเช่ารถ+ค่าน้ำมัน+ค่าเอกสารรถ/ตู้ D4D/ เพียง 14,000 บาท เดินทาง 10 ท่าน

*************************

 

โปรแกรมพิเศษ 

2 วัน 1 คืน

อุบลราชธานี  มุกดาหาร – พระธาตุพนม  สปป.ลาวแขวงสะหวันเขต

 พระธาตุอิงฮัง – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  ตลาดอินโดจีน

 

 ค่าเช่ารถ+ค่าน้ำมัน+ค่าเอกสารรถ/ตู้ D4D/ เพียง 8,900 บาท เดินทาง  10 ท่าน

*************************

Visitors: 42,064