ผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   เมื่อองดูจากแม่น้ำโขงด้านล่างจะเห็นเป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ บริเวณด้านล่างของหน้าผามี๓พเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ปรากฏเรียงรายอยู่ตามผนังหน้าผาเป็นจำนวนมาก อายุราว 3000-4000 ปี (ภาพเขียนสีศิลปะถ้ำโบราณผาแต้ม) มีภาพเขียนเรียงต่อกันเป็นแนวยาวทั้งที่เป็นภาพขนาดเล็กและภาพขนาดใหญ่ประมาณ 180 เมตร คิดเป็นพื้นที่เกือบ 900 ตารางเมตร โดยมีภาพเขียนสีโบรานมากที่สุดเท่าที่เคยพบในประไทย และต่างประเทศ ภาพที่พบแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ ภาพคน ภาพสัตว์ ภาพเครื่องมือดักสัตว์ ภาพฝ่ามือ และภาพลวดลายเลขาคณิต

 • ss1.jpg
  เสาเฉลียงหรือ "สะเลียง" ภาษาอันเก่าแก่ของชาวส่วย เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ สายลม และแสงแดด...

 • longroo.jpg
  น้ำตกลงรูหรือน้ำตกแสงจันทร์ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มประมาณ 41 ...

 • soysavahn.jpg
  น้ำตกสร้อยสวรรค์ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงา...

 • 14483491_809006949241726_1300234809_n.jpg
  น้ำตกห้วยหลวง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย โดยไฮไลท์ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอุทยานก็คงเป็น "น้ำตกห้วยหลวง" น้ำตกที่คนในท้องถิ่นเรียกกันว่า "น้ำตกบักเ...

 • ton4.jpg
  แก่งตะนะ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มประมาณ 41 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 8 เมตร เกิดจากลำห้วยท่าโลงไหลตกลงจากเพิงหน้าผาที่เป็นช่องโพรงอันเกิดจากการกัดเ...

 • 102090211200206-1024x685.jpg
  สามพันโบก เป็นแก่งหินหรือกุมภลักษณ์ที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ในอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น้ำแ...

 • watsriubon.jpg
  วัดศรีอุบลรัตนารามหรือวัดทอง ตั้งอยู่บนถนนอุปราช ทางทิศใต้ของศาลากลางจังหวัด มีฐานะเป็นพระอารามหลวงเช่นกั...

 • watsuputranaram.jpg
  มีฐานะเป็นพระอารามหลวง และเป็นวัดธรรมยุกติกนิกายวัดแรกของภาคอีสานอีกด้วย ...

 • wat1.jpg
  วัดสระประสานสุขหรือวัดบ้านนาเมือง ...

 • watpahai.jpg
  วัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่ อยู่ที่ถนนสรรพสิทธิ์ เดิมชื่อวัดหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดป่าใหญ่เพราะสภาพแวดล้อมเป็นป่าทึบสิ่งที่น่...

 • watthungsrimung.jpg
  วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนหลวงใกล้กับทุ่งศรีเมืองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3 สิ่งที่น่าสนใจค...

 • 14502017_810108945798193_250679806_n.jpg
  วัดพระธาตุหนองบัว อยู่บนทางหลวงหมายเลข 212 ชานเมืองอุบลราชธานี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ ...

 • watjang.jpg
  วัดแจ้ง อยู่บนถนนสรรพสิทธิ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2431 สมัยร...

 • watpukaokeaw.jpg
  วัดภูเขาแก้ว เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 สำหรับให้พระสงฆ์ปฏ...

 • wattumkuhasawan.jpg
  วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย ...

 • watnongpapong.jpg
  วัดหนองป่าพง บริเวณวัดกว้างขวางด้วยเนื้อที่ทั้งหมด 186 ไร่เศษ ในอดี...

 • Tummassing.jpg
  ธรรมาสน์สิงห์ศิลปะญวนที่บ้านชีทวน งานศิลปะที่ควรค่ายิ่งในการรักษานี้ตั้งอยู่ในศาลาการเปรียญ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีท...
Visitors: 42,064