น้ำตกแสงจันทร์

น้ำตกลงรูหรือน้ำตกแสงจันทร์   ยู่ห่างจากที่ทำกาอุทยานแห่งชาติผาแต้มประมาณ 41 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 8 เมตร เกิดจากลำห้วยท่าโลงไหลตกลงจากเพิงหน้าผาที่เป็นช่องโพรงอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำตามธรรมชาติ ลักษณะของโพรงมองดูคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เมตรก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง
Visitors: 42,064