น้ำตกสร้อยสวรรค์

น้ำตกสร้อยสวรรค์   ยู่ห่างจากที่ทำกาอุทยานแห่งชาติผาแต้มประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมีแอ่งน้ำที่สามารถลงเล่นน้ำได้ จะมีน้ำไหลในช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม เกิดจากลำธาร 2 สาย คือห้วยสร้อย น้ำจะตกในลักษณะแนวบันไดและห้วยสะหนม น้ำจะตกลงในแนวดิ่งหน้าผาทำมุม 90 องศาซึ่งทั้งสองสายจะไหลมาบรรจบกันในเบื้องล่าง มองดูลักษณะคล้ายสายสร้อยสูงราว 50-90 เมตร กว้างราว 30 เมตร ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง

Visitors: 42,064