วัดสระประสานสุขหรือวัดบ้านนาเมือง

วัดสระประสานสุขหรือวัดบ้านนาเมือง       ตั้งอยู่ที่บ้านนาเมือง ตำบลประทุมอำเภอเมือง ไปตามถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณสี่แยกที่จะไปยังอำเภอตระการพืชผล มีทางแยกเข้าหมู่บ้าน ประมาณ กม สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ พระอุโบสถ ศิลปะไทยที่ตั้งอยู่บนเรือสุพรรณหงส์จำลอง ซึ่งประดับตกแต่งโดยกระเบื้องเซรามิกอนับเป็นพระอุโบสถที่งดงามและมีเอกลักษณ์
Visitors: 42,064