วัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่

วัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่   อยู่ที่ถนนสรรพสิทธิ์ เดิมชื่อวัดหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดป่าใหญ่เพราะสภาพแวดล้อมเป็นป่าทึบสิ่งที่น่าสนใจคือ พระเจ้าใหญ่อินท์แปงพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างโดยเจ้าเมืองอุบล เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง
Visitors: 42,065