วัดพระธาตุหนองบัว


วัดพระธาตุหนองบัว อยู่บนทางหลวงหมายเลข 212 ชานเมืองอุบลราชธานี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ จำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 เป็นวัดเดียวในภาคอีสานทีมีเจดีย์ลักษณะเช่นนี้

Visitors: 42,065