วัดแจ้ง

วัดแจ้ง อยู่บนถนนสรรพสิทธิ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2431 สมัยรัชกาลที่ 5 สิ่งที่ทรงคุณค่าน่าสนใจคือ สิมไม้เก่า (สิมหมายถึงพระอุโบสถในภาษาอีสาน)ลักษณะสถาปัตยกรรมท้องถิ่นสวยงามสมบูรณ์แบบฝีมือการแกะสลักของช่างพื้นบ้านชั้นสูง ทั้งคันทวยไม้รูปพญานาค หน้าบันรวงผึ้ง และปีกนก ที่แกะสลักรูปดอกบัวสัมพันธ์กับชื่อเมืองอุบล
Visitors: 42,065