วัดภูเขาแก้ว

วัดภูเขาแก้ว เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 สำหรับให้พระสงฆ์ปฏิบัติกรรมฐาน สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ "พระอุโบสถประดับด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งหลัง" มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ความงามของอุโบสถได้ถูกถ่ายทอดจากฝีมือช่างพื้นบ้านโดยการออกแบบของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ซึ่งได้นำรูปแบบศิลปะไทยผสมผสานศิลปะอินเดีย และขอมเข้าไว้ด้วยกันภายในพระอุโบสถจะตกแต่ง ด้วยภาพนูนสูงอยู่เหนือบานประตูและหน้าต่างขึ้นไป เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุที่สำคัญของประเทศไทย พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวประวัติของพระธาตุแต่ละองค์โดยสังเขป
Visitors: 42,065