วัดหนองป่าพง

วัดหนองป่าพง บริเวณวัดกว้างขวางด้วยเนื้อที่ทั้งหมด 186 ไร่เศษ ในอดีตเคยเป็นวัดร้างและเป็นป่าช้ามาก่อนสภาพทั่วไปเป็นหนองน้ำ และมีต้นพงขึ้นอยู่ทั่วไปจึงเรียกชื่อว่า "หนองป่าพง" ซึ่งหลวงปู่ชา (พระโพธิญาณเถระ) ได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะในการปฏิบัติธรรมและได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2497 แล้วเปลี่ยนเป็นวัดในเวลาต่อมา ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย เงียบสงบ นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจคือ "พิพิธภัณฑ์โพธิญาณ" เป็นอาคารที่จัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร และหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ชา ผู้บุกเบิกวัดหนองป่าพง
Visitors: 42,065