ธรรมาสน์สิงห์ศิลปะญวนที่บ้านชีทวน

ธรรมาสน์สิงห์ศิลปะญวนที่บ้านชีทวน งานศิลปะที่ควรค่ายิ่งในการรักษานี้ตั้งอยู่ในศาลาการเปรียญ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวนนับเป็นธรรมาสน์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีลักษณะเป็นรูปสิงห์ยืนเทินปราสาท หรือตัวธรรมาสน์สร้างด้วยอิฐถือปูน มียอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทำเป็นชั้นลดหลั่นอย่างสวยงาม ประดับตกแต่งลายปูนปั้นที่บรรจงด้วยฝีมือเยี่ยมและลายเขียนสีแบบศิลปะญวนทั้งหลัง สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2468 โดยช่างพื้นเมืองชาวญวนถือเป็นประติมากรรมที่มีคุณค่ายิ่งทางศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมือง ตัวธรรมาสน์ตั้งอยู่ในศาลาการเปรียญทรงไทย ภายในมีจิตรกรรมฟ้าเพดานศิลปะมอญเช่นเดียวกัน
Visitors: 42,064