น้ำตกตาดเลาะ

แขวงสาละวัน

น้ำตกตาดเลาะ     ที่ตั้ง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองสาละวันมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร
ตาดเลาะเป็นน้ำตกที่เกิดจากสายน้ำเซเซดไหลลัดเลาะผ่านหมู่บ้านลงสู่แอ่งน้ำ เบื้องล่างชาวบ้านจึงเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่าตาดเลาะ นับเป็นน้ำตกสายหนึ่งที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในลาว และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าข้ามมาเมืองไทยตัวน้ำตกมีความสูงราว 10 เมตร จุดเด่นอยู่ที่สายน้ำที่ไหลผ่านชั้นของตัวน้ำตกลดหลั่นลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ เบื้องล่าง ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้น้อยใหญ่ เหมาะแก่การเล่นน้ำและนั่งชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้คุณยังสามารถเดินเข้าไปชมน้ำตกตาดรัง ซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่ด้านบนของตาดเลาะได้อีกด้วย

Visitors: 42,064