น้ำตกเซกะตาม

แขวงเซกอง

น้ำตกเซกะตาม      ที่ตั้ง อยู่ในเขตหมู่บ้านหลัก 52 ห่างจากตัวเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ 40 กิโลเมตร การเดินทาง  ทางเป็นดินแดงลูกรังยาวกว่า 20 กิโลเมตรน้ำตกเซกะตามมีทางขึ้นเพียงทางเดียว ทางลงไปหาตัวน้ำตกนั้นลำบากและอันตรายมาก ยังไม่มีการเปิดให้เดินอย่างเป็นทางการ ตัวน้ำตกอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดชมวิวณ จุดชมวิวสามารถมองเห็นตัวน้ำตกได้ทั้งผาเขาเพราะตั้งอยู่สูงกว่าน้ำตกทำให้ เห็นสายน้ำไหลลัดเลาะโขดหินเป็นเกลียวยาวใสไหลผ่านหน้าผาสูง 120 เมตร ตกลงสู่พื้นหินด้านล่าง เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศลาวและได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดด้วย

Visitors: 42,065