น้ำตกตาดแฝด

น้ำตกตาดแฝด      ที่ตั้งห่างจากตัวเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร 

       น้ำตกตาดแฝดเป็นภูผาหินยาวเกือบ  100 เมตร ช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลค่อนข้างแรง  สามารถเดินลงไปหาตัวน้ำตกได้ แต่หากลงเล่นน้ำต้องระมัดระวังเพราะน้ำที่นี่ไหลแรง และมีปลาน้ำจืดอาศัยอยู่ด้วย การเล่นน้ำควรเล่นบริเวณที่เป็นแอ่งน้ำหรือด้านบนโขดหินเท่านั้น นอกจากนี้แล้วยังสามารถเดินขึ้นมาชมทิวทัศน์ด้านบนมองเห็นตัวน้ำตกตาดแฝดในลักษณะแนวยาวเกือบ 100 เมตร เห็นเป็นขั้นน้ำตกเคลื่อนตัวลงด้านล่างสวยงาม
      นอกจากนี้บริเวณน้ำตกยังมีเต็นท์พักแรมที่ศาลาชมวิว ให้คุณได้เก็บบรรยากาศยามค่ำคืนและยามเช้าของวันรุ่งขึ้นอีกด้วย

Visitors: 42,064