วัดชัยสมบูรณ์

วัดชัยสมบูรณ์        ที่ตั้ง อยู่ห่างจากด่านศุลกากรสะหวันนะเขตมาทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร
     วัดชัยสมบูรณ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2439 จุดเด่นอยู่ที่ผนังด้านนอกพระอุโบสถที่เป็นภาพปูนปั้นนูนต่ำรูปอูฐและแรดนอเดียว พื้นปูด้วยกระเบื้องแบบฝรั่งเศส ประตูวัดหันหน้ามาทางทิศใต้ตามแบบสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนานิกายเถรวาท
     ถัดมาทางด้านซ้ายมือเป็นกุฎิวัด ที่ใช้เป็นอาคารเรียนของพระสงฆ์ และเป็นห้องเรียนสอนหนังสือให้กับเด็กชาวลาว ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบกึ่งฝรั่งเศสยุคอาณานิคมและกึ่งพุทธศาสนา ก่อนกลับไม่ควรพลาดชมหอกลองขนาดใหญ่ ที่ด้านบนสามารถชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขง และชายฝั่งจังหวัดมุกดาหารได้อย่างสวยงาม
Visitors: 42,065